Søknad om konsesjon for Jessheim helikopterplass, LHL

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har fremsatt en søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Jessheim helikopterplass, LHL.

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 29. august til 25. november 2016 høring i forslag om fornyet konsesjon for å anlegge, drive og inneha Jessheim helikopterplass, LHL. Høringens dokumenter ligger vedlagt.