Søknad om fornyet konsesjon for Vadsø lufthavn

Luftfartstilsynet har i perioden 23. mai til 22. august 2016 gjennomført høring om fornyet konsesjon for å drive og inneha Vadsø lufthavn. Høringens dokumenter ligger vedlagt.