Søknad om fornyet konsesjon for Værøy helikopterhavn, Tabbisodden

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 07. oktober til 5. januar 2017 høring i forslag om fornyet konsesjon for å drive og inneha Værøy helikopterhavn, Tabbisodden. Høringens dokumenter ligger vedlagt.