Søknad om fornyet konsesjon for Trysil flyplass

Luftfartstilsynet har i perioden 29. juni 2016 til 1. oktober 2016 gjennomført høring av søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Trysil flyplass, Sæteråsen. Høringens dokumenter er vedlagt.