Søknad om fornyet konsesjon for Sørkjosen lufthavn

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 06. juli til 5. oktober 2016 høring i forslag om fornyet konsesjon for å drive og inneha Sørkjosen lufthavn. Høringens dokumenter ligger vedlagt.