Søknad om fornyet konsesjon for Røst lufthavn

Luftfartstilsynet har i perioden 10. juni til 10. september 2016 gjennomført høring om fornyet konsesjon for å drive og inneha Røst lufthavn. Høringens dokumenter ligger vedlagt.