Søknad om fornyet konsesjon for Mosjøen lufthavn, Kjærstad

Luftfartstilsynet har i perioden 08. juni - 6. september 2016 gjennomført høring om søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Mosjøen lufthavn, Kjærstad. Høringens dokumenter ligger vedlagt.