Søknad om fornyet konsesjon for Mo i Rana lufthavn, Røssvoll

Luftfartstilsynet har i perioden 08.juni - 6. september 2016 gjennomført høring om en søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Mo i Rana lufthavn, Røssvoll. Høringens dokumenter ligger vedlagt.