Søknad om fornyet konsesjon for Honningsvåg lufthavn, Valan

Luftfartstilsynet har i perioden 23. mai til 22. august 2016 gjennomført høring om fornyet konsesjon for å drive og inneha Honningsvåg lufthavn, Valan. Høringens dokumenter ligger vedlagt.