Søknad om fornyet konsesjon for Hasvik lufthavn

Luftfartstilsynet har i perioden 10. juni til 10. september 2016 gjennomført høring om fornyet konsesjon for å drive og inneha Hasvik lufthavn. Høringens dokumenter ligger vedlagt.