Søknad om fornyet konsesjon for Frosta helikopterplass, Nordtun

Luftfartstilsynet har i perioden 14. september - 9. desember 2016 gjennomført høring om fornyet konsesjon for å drive og inneha Frosta helikopterplass, Nordtun. Høringens dokumenter ligger vedlagt.