Søknad om fornyet konsesjon for Engeløy flyplass, Grådussan

I perioden 5. august 2016 til 4. november 2016 gjennomførte Luftfartstilsynet en høring om søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Engeløy flyplass, Grådussan. Høringsdokumentene ligger vedlagt.