Søknad om fornyet konsesjon for Berlevåg lufthavn

Luftfartstilsynet har i perioden 13.juni - 13. september 2016 gjennomført høring om fornyet konsesjon for å drive og inneha Berlevåg lufthavn. Høringens dokumenter ligger vedlagt.