Søknad om fornyet konsesjon for Bardufoss helikopterplass, Andslimoen

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 29. august til 25. november 2016 høring i forslag om fornyet konsesjon for å drive og inneha Bardufoss helikopterplass, Andslimoen. Høringens dokumenter ligger vedlagt.