Søknad om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 07. oktober til 15. januar 2017 høring i forslag om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ålesund lufthavn, Vigra. Høringens dokumenter ligger vedlagt.