Søknad om fornyet konsesjon for Ørsta-Volda lufthamn, Hovden

Luftfartstilsynet har i perioden 14.september - 9. desember 2016 gjennomført høring om fornyet konsesjon for å drive og inneha Ørsta-Volda lufthamn, Hovden. Høringens dokumenter ligger vedlagt.