Søknad om fornya konsesjon for Sogndal lufthamn, Haukåsen

Luftfartstilsynet har i perioden 23. mai til 22. august 2016 gjennomført høring om fornyet konsesjon for å drive og inneha Sogndal lufthamn, Haukåsen. Høringens dokumenter ligger vedlagt.