Søknad om fornya konsesjon for Førde lufthamn, Bringeland

Luftfartstilsynet har i perioden 10.juni - 10.september 2016 gjennomført høyring om fornya konsesjon for å drive og inneha Førde lufthamn, Bringeland. Høyringens dokumenta ligger vedlagd.