Søknad om forlengelse av gjeldende konsesjon for Narvik lufthavn, Framnes

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 06. juli til 25. september 2016 høring om forlengelse av gjeldende konsesjon for å drive og inneha Narvik lufthavn, Framnes. Høringens dokumenter ligger vedlagt.