Opprettelse av midlertidig restriksjonsområde over Oslo sentrum

Luftfartstilsynet har i perioden 15. juli - 12. september 2016 gjennomført høring om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde over Oslofjorden i forbindelse med øvelse – 1. og 2. november 2016.
Høringens dokumenter ligger vedlagt.