Opinion 7/2015 fra EASA om endring av forordning (EU) nr 1321/2014

Luftfartstilsynet har i perioden 4.mai - 1. august 2016 gjennomført høring om  Opinion 7/2015 fra EASA om endring av forordning (EU) nr 1321/2014. Høringens dokumenter ligger vedlagt.