Opinion 12/2016 - Aldring av flystruktur

Luftfartstilsynet har i perioden 12. oktober - 12. desember 2016 gjennomført høring av Opinion 12/2016 - Aldring av flystruktur.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.