Nye felleseuropeiske regler om ytelsesbasert navigasjon (PBN), data service leverandører (DAT) og offshore helikopteroperasjoner mm

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 20. mai til 1. september 2016 høring  av utkast fra EU kommisjonen til nye felleseuropeiske regler om ytelsesbasert navigasjon (PBN), sertifisering og tilsyn med data service leverandører (DAT) og offshore helikopteroperasjoner. Høringens dokumenter ligger vedlagt.