Nye felleseuropeiske regler om luftfartsoperasjoner med ballong

Luftfartstilsynet har i perioden 4.mai - 29. juli 2016 gjennomført høring om  utkast fra EU kommisjonen om nye felleseuropeiske regler om luftfartsoperasjoner med ballong. Høringens dokumenter ligger vedlagt.