NPA 2016-08 Import of Aircraft

Luftfartstilsynet har i perioden 28. september - 7. desember 2016 gjennomført høring om PA 2016-08 fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) nr. 1321/2014. Høringens dokumenter ligger vedlagt.