Høring - søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Kirkenes helikopterplass, Sykehuset

Finnmarkssykehuset HF søkte om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Kirkenes helikopterplass, Sykehuset.

Luftfartstilsynet gjennomførte høringen i perioden 6. april 2017 til 6. juni 2017.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.