Høring - søknad om endring av konsesjonsvilkår for Ålvik helikopterplass, Bjørlo kraftstasjon

Luftfartstilsynet gjennomførte i perioden 23.02.17 - 10.04.17 høring av søknad om endring av konsesjonsvilkår for Ålvik helikopterplass, Bjørlo kraftstasjon.

Luftfartstilsynets høringsbrev er vedlagt, sammen med søknaden og tidligere vedtak i saken.