Gjennomføring av forordning (EU) 2016/1185 som endrer forordning (EU) 923/2012 - SERA, og gjennomføring av forordning (EU) 2016/583 som endrer forordning (EU) No 1332/2011 - ACAS

Luftfartstilsynet har i perioden 7. oktober - 12. november 2016 gjennomført en felles høring om forskrifter som gjennomfører forordning (EU)2016/1185 og forordning (EU)2016/583. Høringens dokumenter ligger vedlagt.