Fremtidige endringer i det europeiske flysikkerhetssystemet

Fly på Brussels International Airport

EASA har publisert Opinion 01/2015 med innstilling fra EASA til Kommisjonen vedrørende fremtidige endringer i det europeiske systemet for flysikkerhet og revisjon av EASAs basisforordning 216/08.

Opinion 01/2015 ble publisert på EASAs nettsider 16. mars. Dette dokumentet vil inngå som et viktig grunnlag for et større regelverksforslag fra Kommisjonen til EUs Råd/Parlament, som er ventet i 2. halvår i år i den såkalte «aviation package». Opinion fra EASA er basert på en bred høringsprosess, der også norske myndigheter deltok.

Luftfartstilsynet oppfordrer berørte parter i Norge til å sette seg godt inn i innholdet i dette dokumentet.

Du kan lese dokumentet her eller laste ned filen fra margen til høyre.