Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) med veiledning basert på endring 7 til ICAO Doc 4444, PANS-ATM

Luftfartstilsynet har i perioden 27. juli - 25. september 2016 gjennomført høring om endring av forskrift 1. juli 2011 nr. 732 om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) med veiledning basert på endring 7 til ICAO Doc 4444, PANS-ATM.

Høringens dokumenter ligger vedlagt.