Endringer i forskrift 7. august 2013 nr. 965 om luftfartsoperasjoner

Luftfartstilsynet har i perioden 22.april - 6. juni 2016 gjennomført høring om forslag om endringer i forskrift 7. august 2013 nr. 965 om luftfartsoperasjoner. Høringens dokumenter ligger vedlagt.