Endring av forordning (EU) nr. 1254/2009

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) på grunn av ny EU-rettsakt som ble stemt positivt over på AVSEC -møte (Regulatory Committee for Civil Aviation Security) i juni.

Luftfartstilsynet har i perioden 08. junli - 29. august 2016 gjennomført høring på vegne av Samferdselsdepartementet om å gjøre en endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) på grunn av ny EU-rettsakt som ble stemt positivt over på AVSEC -møte (Regulatory Committee for Civil Aviation Security) i juni. Høringens dokumenter ligger vedlagt.