Endring av BSL G 8-1 med veiledning angående ansvar for terrengatskillelse og temperaturkorrigering

Luftfartstilsynet har i perioden 01. april  - 30. juni 2016 gjennomført høring om forslag om Endring av BSL G 8-1 med veiledning angående ansvar for terrengatskillelse og temperaturkorrigering. Høringens dokumenter ligger vedlagt.