Videokonferanse med Luftfartstilsynet

Planlegger du et møte med oss, men blir reiseavstanden for stor eller kostnadene for høye? Vurder videokonferanse som et alternativ! Luftfartstilsynet ønsker å være godt tilgjengelig, og vil også legge til rette for de som ikke har anledning til å ta turen til våre lokaler i Bodø.

Hvordan gå frem?
Dersom du ønsker en videokonferanse med en av Luftfartstilsynets medarbeidere, kan du ta det opp med vedkommende. Han eller hun vil da sammen med deg planlegge møtet og sørge for at alt hos oss er lagt til rette for samtalen.

Det tekniske
Forutsetningen for dette er at du selv har videokonferanseutstyr tilgjengelig. Alt av videokonferanseutstyr kan i utgangspunktet brukes og du er ikke bundet til et bestemt merke eller en spesifikk type. Luftfartstilsynet bruker utstyr som nås via en IP-adresse eller såkalt alias, som du får når du avtaler videokonferanse med en av våre medarbeidere.

Lykke til!

Ikke ISDN
Systemet vårt støtter ikke bruk av ISDN.