Til Bodø for å lære om aske

I slutten av mai deltar 43 representanter fra hele Europa i et møte i Bodø for å evaluere askeøvelser.

-Dette er representanter fra flyselskap, myndigheter, flysikkerhetstjenesten og meteorologitjenesten, sier flyværtjenesteinspektør i Luftfartstilsynet, Ira Smedby. Fra Russland kommer det også en delegasjon for å lære hvordan vi arrangerer askeøvelser.

Møtet skal evaluere to øvelser som har vært gjennomført tidligere i år. 

- Det ene scenarioet vi øvde på var et vulkanutbrudd på Island.  Mens det andre scenarioet tok for seg en askesky i den sørlige delen av Europa. Den stoppet all lufttrafikk fra Atlanteren til Europa.

For alle involverte er det viktig å håndtere en askekrise på en god måte.

- Vi ønsker minst mulig konsekvenser for flyselskapene. Samtidig er det slik at en askekrise ikke nødvendigvis oppstår i kontortiden. Derfor er det viktig å være godt forberedt. Vi kan dessuten ikke drive krisehåndtering og kompetanseoppbygging samtidig med at krisen oppstår.

Utbruddet på Eyjafjallajökull i 2010 førte til flere tiltak for å bedre håndteringen av askekriser.

- Utbruddet av Grimsvötn i fjor viser at de nasjonale tiltakene vi har innført virker på en god måte, både nasjonalt og internasjonalt. Men vi har fortsatt mye å lære. Det at det kommer så mange representanter fra hele Europa viser at det er stor interesse for denne saken.

I kraft av å være et av medlemmene i ICAOs  Volcex Steering Group er Norge og Luftfartstilsynet  vertskap for møtet. Gruppen er en del av FN`s flysikkerhetsbyrå ICAO, og har som oppgave å planlegge, avholde og evaluere vulkanske askeøvelser i europeisk og nordatlantisk luftrom.