Luftfartsforhandlinger med Russland

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Russland 29. – 30. mai 2012.  Hovedformålet med forhandlingene er å inngå nye og mer moderne luftfartsavtaler for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Russland samt å bringe luftfartsavtalene i overensstemmelse med EU/EØS-lovgivningen. 

EU- og EØS-luftfartsselskap som har lisens i  henhold til forordning nr. 1008/2008 (tidligere 2407/92) – og som er etablert i Norge – er velkomne til å gi sine synspunkter vedrørende de kommende forhandlingene til Samferdselsdepartementet ved å kontakte rådgiver Ellen Krag, tel. +47 22 24 83 29, e-post: ellen.krag@sd.dep.no

Click here for English version.