Politianmelder helikopterpilot

Etter å ha fått kjennskap til det som kan være ulovlig flyging i området rundt Fauske, har Luftfartstilsynet besluttet å trekke tilbake trafikktillatelesen for det svenske selskapet Artic Air AB og politianmelde en av pilotene i selskapet.

- Lufttrafikk nær boligområder skal gjennomføres med svært stor aktsomhet. Dersom oppslagene i media om flyging tett opp til bebyggelse og i svært lav høyde medfører riktighet, er dette en alvorlig sak som vi er nødt til å reagere på, sier Luftfartsdirektør Heine Richardsen.

Det var i april i år at den omtalte flygingen ble gjennomført i grenda Holtan like nord for Fauske. I følge Avisa Nordland ønsket Fjelltjenesten i Statskog å følge etter og stoppe to scooterkjørere som bedrev ulovlig kjøring. Scooterkjørerne nektet å stoppe for det sivile helikopteret og flygingen endte med landing på innmark, svært nært et bolighus.

 - Luftfartstilsynet arbeider for å øke sikkerheten i all sivil luftfart som gjennomføres i Norge. I det perspektivet framstår denne hendelsen som svært risikabel, både for pilot, passasjerer i helikoptret og ikke minst for beboerne i området. Dette er adferd vi ikke ønsker i norsk luftfart, sier Richardsen.

Luftfartstilsynet har trukket tilbake selskapet Artic Air AB sin tillatelse til å fly i norsk luftrom.

Piloten som gjennomførte flygingen er politianmeldt for brudd på Luftfartsloven. Nå er det opp til politet og deres etterforskning å få avklart de faktiske forhold. Luftfartstilsynet sender saken til svenske luftfartsmyndigheter for behandling etter deres regelverk. Det er også planlagt møter med oppdragsgiver, selskap og pilot for gjennomgå det norske regelverket for arbeidsflyging med helikopter.