Kontrollantseminar i mai

Luftfartstilsynet arrangerer oppfriskningsseminar for kontrollanter, 23. og 24 mai. Seminaret holdes i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø.

Tema for seminaret vil være:

  • Basis216 / Part FCL
  • Refresher Language Proficiency Requirements
  • Hendelser / Aanalyse
  • Cases / Generell repetisjon

Seminaret starter onsdag 23 mai, kl. 1100, med avslutning torsdag 24. mai, kl. 16.00.

Seminaravgiften på 1500 kroner etterfaktureres til deltakerne.

Påmeldingsfrist er 11. mai og påmelding sendes per e-post til joo@caa.no.