Åshild Pettersen ny administrasjonsdirektør

Åshild Pettersen er tilsatt som avdelingsdirektør i Luftfarstilsynets administrasjonsavdeling. Hun tiltrer 10. april.

Åshild Pettersen er 46 år, utdannet Cand.polit. i administrasjon- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 1992.
Hun har jobbet i Nordland Fylkeskommune siden 2000 og som Samferdselssjef siden februar 2009.