Gebyrforskrift for 2012 er forsinket

Gebyrforskrift for 2012 er forsinket og vil trolig ikke bli vedtatt før ved behandling av revidert nasjonalbudsjett i mai. På grunn av dette vil faktura på årsgebyr for 2012 fra Luftfartstilsynet ikke bli sendt ut før tidligst juni 2012. Luftfartstilsynet beklager ulempen dette vil medføre.