Workshop om IKT-sikkerhet i sivil luftfart i Bodø 6. desember

Luftfarten har, på samme måte som andre deler av samfunnet, blitt stadig mer avhengig av at elektroniske informasjons- og kommunikasjonssystemer fungerer. Mange aktører innen luftfarten er avhengige av at de samme systemene til enhver tid er tilgjengelige, at informasjonen ikke endres uautorisert og at ikke informasjonen blir gjort tilgjengelig for uvedkommende.

Luftfartstilsynet ønsker å invitere til en workshop om IKT-sikkerhet i luftfarten. Hovedformålet med workshopen er å diskutere det fremtidige, forebyggende arbeidet på IKT-sikkerhetsområdet i luftfarten. Enkelte sentrale spørsmål som vi ønsker å berøre i diskusjonen er:

 • Hvordan bør luftfarten organiseres for å kunne arbeide forebyggende på best mulig måte?
 • IKT-sikkerhetsforum?
 • Etablering av et responsmiljø/CERT-funksjon for luftfarten?
 • Forslag til andre måter å gjøre det på?

En mer detaljert agenda vil gjøres tilgjengelig senere, men så langt er følgende program klart:

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet vil presentere det overordnede IKT-risikobildet.
 • Luftfartstilsynet vil orientere om sitt arbeid på området, blant annet knyttet til regelverk og overordnede risikovurderinger.
 • Aktører i luftfarten vil informere om sitt arbeid på IKT-sikkerhetsområdet.

Den primære målgruppen for workshopen er personer med ansvar for sikkerheten, samt IT-sikkerhetspersonell, i virksomhetene innen sivil luftfart. Luftfartstilsynet forbeholder seg retten til å begrense antall deltagere.

Påmelding til workshop skjer på e-post til Luftfartstilsynet på følgende adresser: Lill-Irén Wollvik: liw@caa.no eller Bjørnar Davidsen: bad@caa.no, innen 24.11.17. Påmeldingen må inneholde kontaktinformasjon samt informasjon om ansvarsområde i egen virksomhet. Eventuelle spørsmål om workshopen kan stilles på e-post som nevnt over.

Her er programmet:
 

Program Workshop IKT – sikkerhet. Luftfartstilsynet 6. desember 2017.
 

10.30 - 11.00:    Registrering og kaffe

11.00 – 11.10:   Åpning v/ Luftfartstilsynet

11.15 – 12.00:   NSM: IKT risikobildet

12.00 – 12.30:   Enkel lunsj

12.30 – 13.00:   Luftfartstilsynet: Risikovurderinger og regelverk, mulig framtidig organisering

13.00 - 16.00:    Innlegg fra aktørene (ca 20 minutter hver) / diskusjon / oppsummering

 • Avinor
 • Widerøe

Kaffepause 15 min

 • Norwegian

 • NHO Logistikk og Transport, Norske Flyspeditørers Forening/Schenker