Nasjonalt seminar om fatigue i luftfart

I forlengelsen av en internasjonal, faglig kongress om fatigue i luftfart avholdes det et nasjonalt seminar om samme tema. Seminaret finner sted på Fornebu 29. november, deltakelse er gratis.

Til norske luftoperatører.

Fatigue er et sikkerhetstema av økende relevans i Norge. Trepartsforumet innen arbeidsmiljø for besetningsmedlemmer har derfor tatt initiativ for å bidra til mer kunnskap på området gjennom å arrangere et nasjonalt seminar «Fatigue i luftfart» hvor norske luftfartsoperatører er i hovedmålgruppen. Seminaret avholdes på Fornebu onsdag 29. november 2017 klokka 13-17.

Som medarrangør er Luftfartstilsynet stolt av å kunne presentere et program av høy faglig kvalitet og relevans for sivil luftfart. Programmet samt informasjon om sted, påmelding og bidragsytere finnes i vedlagte flyer. Vi ber om at denne distribueres i egen organisasjon til relevante nøkkelpersoner.

Luftfartstilsynet vil oppfordre beslutningstakere i luftfartsforetakene, inkludert accountable managers, flyge- og kabinsjefer samt personell i crew-planleggingsfunksjoner til å delta.

Samtidig gjør vi oppmerksom på at det nasjonale faglige seminaret avholdes i forlengelsen av FRMSforum. Dette er en internasjonal, faglig kongress om fatigue som avholdes på samme sted 28. og 29. november. De to arrangementene er uavhengig av hverandre, men samkjøres tidsmessig for best faglig ressursutnyttelse. Se følgende link for mer informasjon: https://www.frmsforum.org/2017-conference-oslo-norway/

 

Program

Fatigue i luftfart - Nasjonalt seminar 29. november 2017, kl. 13.00 - 17.00

Choice Quality Hotel Expo, Oslo/Fornebu

Arrangører: Luftfartstilsynet, NHO Luftfart, Parat, LO Luftfart og Forsvarets sanitet/Flymedisinsk institutt.
 

Åpning (10 minutter)

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad, Luftfartstilsynet
 

Why care about fatigue? (30 minutter)

Lead Line Check Pilot Jim Mangie, Delta Air Lines
 

What is fatigue really? (30 minutter)

Science Director Barbara Stone, Fatigue Risk Management Science Limited
 

PAUSE (15 minutter)
 

Applying the regulations: Experience shared (45 minutter)

Human factor manager Kathryn Jones, Civil Aviation Authority UK

Leder menneskelig faktor/sjeflege Trond-Eirik Strand
 

FRMS fra operatørens synspunkt (30 minutter)

Representant fra norsk operatør (TBC)
 

PAUSE (15 minutter)
 

Fatigue vitenskapelig arbeid i Norge (30 minutter)

Representant fra Transportøkonomisk institutt (TBC)

 

Panel discussion
 

Moderator er Avdelingsdirektør Anthony Wagstaff, Flymedisinsk institutt/Forsvarets sanitet.

Målsetningen med seminaret er å fremme kunnskap om fatigue som sikkerhetstema i luftfart. Målgruppen er beslutningstakere og ansvarlige innen norsk luftfart, både fly og helikoptervirksomheter, luftfartens utøvere, fagpersoner og andre interessenter. Se vedlagt flyer for mer informasjon.

 

Påmelding per e-post til: tmr@caa.no

(gratis deltakelse - skriv Påmelding: Fatigue i luftfart i emnefeltet)