Invitasjon til årsmøte i Scandinavian Aerospace NDT Board

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte 31. mai 2018 fra 10:00 til kl 15:30.

Møtet blir holdt hos Royal Danish Air Force, Aalborg airport:

Forsvarets Hovedværksted

Lufthavnsvej 46

9400 Nørre Sundby

Denmark

 

Påmelding til Årsmøtet innen den 16.mai 2018 til Jesper Dall, e-post dall@godmail.dk , se også egen pdf-invitasjon til høyre.