Scandinavian Aerospace NDT Board:

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 20. April 2017 fra kl 10.00 til kl 16.00.

Møtet blir holdt hos Exova Materials Technology, adresse:

ASJ-vägen 7Box 1340
S-581 13 Linköping

Påmelding til Årsmøtet innen den 13. april til Jesper Dall, e-post dall@ofir.dk , se også egen pdf-invitasjon til høyre.