Informasjon om ny gebyrforskrift 2016

Samferdselsdepartementet fastsatte den 25. januar 2016 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2016.

Forskriften vil bli publisert på www.lovdata.no og som BSL A 1-2 på www.luftfartstilsynet.no. Forskriften gjelder fra 1.februar 2016 og erstatter forskrift av 19. desember 2014 nr. 1913. 

På de fleste gebyrområdene innebærer den nye gebyrforskriften ingen vesentlige endringer, ut over at gebyrsatsene er justert for forventet prisstigning.

Årsgebyr
Årsgebyr for godkjent organisasjon eller luftfartøy skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser fra innehaver og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2016 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2016. Alle registrerte fartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr. På de fleste gebyrområdene vil faktura for årsgebyr sendes ut i løpet av første kvartal.

Gebyr for sertifikat- og teoriprøver
For sertifikat- og teoriprøver med prøvedato fra og med 1.februar 2016 betales gebyr etter ny gebyrforskrift.