EASA first extension

EASA first extension omfatter tre nye felleseuropeiske regelverk:  "Regulation 1178/2011 on  Aircrew", "Regulation 965/2012 on Air Operations" og  "Regulation on third country operators".

EU har vedtatt nye arbeids- og hviletidsregler

Den 29. januar vedtok EU de nye arbeids- og hviletidsreglene for flybesetninger i flyselskaper (CAT med fly). Reglene skal erstatte EU-OPS Subpart Q, og vil gjelde fra og med 18. februar 2016. Reglene vil bli tatt inn i EØS-avtalen og gjort gjeldende i Norge fra samme dato.

Innføring av EASA OPS for flyselskaper

EASA har sendt ut svar på spørsmål som gjelder kravene som påhviler AOC operatører (fixed wing) ved overgangen til forordning 965/2012 (EASA OPS) 28. oktober 2014. Spørsmålene knytter seg til forordningens artikkel 7.1, og gjelder blant annet kravene til revisjon av manualverk og hva som kreves for å få utstedt ny AOC iht. EASA OPS.