Avinor overtar driften av Bodø lufthavn

Inger-Hilde Tobiasen, Lufthavnsjef Bodø lufthavn og avd.dir i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen. LT overleverte EU-sertifiseringen av Bodø Lufthavn.

Den operative driften av Bodø lufthavn ble overført fra Bodø hovedflystasjon til Avinor AS 1. august.

I den forbindelse har Luftfartstilsynet sammen med Avinor gått direkte over det gamle regimet med nasjonal teknisk-/operativ godkjenning til den internasjonale EU-godkjenning iht. EASA-regelverket. Bodø lufthavn er nummer to i rekken av Avinor opererte lufthavner som konverterer til EASA sertifikat.

Luftfartstilsynet overrakk de nødvendige sertifikater og godkjenninger for fortsatt drift av Bodø lufthavn, nå med Avinor AS som operatør.

Luftfartstilsynet ønsker Avinor lykke til med driften av Bodø lufthavn.