Ameri-King Corporation har mistet sin FAA godkjenning

Luftfartstilsynet informerer om at den amerikanske fabrikanten av avionikkutstyr til luftfartøy Ameri-King Corporation, har mistet sin godkjenning på TSOA (Technical Standard Order Approval) og PMA (Parts Manufacturer Approval) på en rekke artikler som er produsert, solgt eller distribuert av firmaet.

Det er en sannsynlighet for at flere LN-registrerte luftfartøy har deler og utstyr installert og er berørt av dette. Luftfartstilsynet velger derfor å varsle om saken.

Luftfartstilsynet ber eventuelle berørte flyeiere, operatører, deleleverandører og vedlikeholdsorganisasjoner om å lese «Unapproved Parts Notification» No. 2016-2013NM460018, datert 1. mars 2016 som FAA har utgitt, og følge anbefalingene som er beskrevet der.