Sikkerhetshendelse på sikkert nettsted

Tirsdag 10. mai ble Luftfartstilsynet gjort oppmerksom på en sikkerhetsmangel på våre nettsider. Det aktuelle nettstedet ble stengt, problemet utbedret og siden er nå åpnet for bruk igjen. Likevel ønsker vi å kommentere – og beklage – hendelsen.

Luftfartstilsynet utvider flygeforbudet til også å gjelde helikoptertypen AS332L2

Kort tid etter ulykken innførte Luftfartstilsynet et flygeforbud for helikoptertypen EC225LP. Luftfartstilsynet har besluttet at flygeforbudet skal utvides til å gjelde for helikoptertypen AS332L2

Helikopterulykke i Hå kommune

Luftfartstilsynet fikk lørdag 30.4.2016 kl. 12.37 melding fra tårnet på Sola om at det hadde skjedd en ulykke med et helikopter på Høyland i Hå kommune like før kl. 12.30. Det var to personer i helikopteret som skal være uskadd. Det er store skader på helikopteret. Redningsmannskaper var da på plass.

Flygeforbud for EC225LP

Luftfartstilsynet utstedte 29. april et umiddelbart sikkerhetsdirektiv som innebærer et flygeforbud for helikoptertypen EC225LP. Forbudet gjelder inntil videre og for norskregistrerte fartøy og operasjoner innenfor norsk område.

Helikopterstyrt ved Turøy utenfor Bergen

Et helikopter av typen EC225LP styrtet 29. april ved Turøy i Fjell kommune utenfor Bergen. Luftfartøyet kan ta 19 passasjerer i tillegg til et mannskap på 2. Helikopteret, med kjennetegn LN-OJF, opereres av CHC Helikopterservice.

Ameri-King Corporation har mistet sin FAA godkjenning

Luftfartstilsynet informerer om at den amerikanske fabrikanten av avionikkutstyr til luftfartøy Ameri-King Corporation, har mistet sin godkjenning på TSOA (Technical Standard Order Approval) og PMA (Parts Manufacturer Approval) på en rekke artikler som er produsert, solgt eller distribuert av firmaet.

Frank Gøran Nordheim ny kommunikasjonsdirektør

Frank Gøran Nordheim fra Oslo er ansatt som ny kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet etter Tor O. Iversen, som fratrådte i fjor høst. Nordheim kommer til Luftfartstilsynet fra stillingen som Seniorrådgiver kommunikasjon i Kunnskapsdepartementet (KD). Han har også vært fungerende kommunikasjonssjef i KD, vært vaktsjef i NRK i mange år og har lang erfaring fra nyhetsjournalistikk i NRK og TV2.

Luftfartsforhandlinger med Sør-Afrika

Formålet med forhandlingene er å modernisere og liberalisere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Sør-Afrika.

Luftfartskonferansen 2016

Luftfartskonferansen 2016 ble avholdt onsdag 3. og torsdag 4. februar 2016 på Scandic Havet i Bodø. All informasjon om arrangementet finner du tilgjengelig her.

Informasjon om ny gebyrforskrift 2016

Samferdselsdepartementet fastsatte den 25. januar 2016 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2016.

Ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen

Luftfartstilsynet fastsatte 17. desember 2015 ny forskrift om støyforebygging for Oslo lufthavn, Gardermoen. Forskriften gjelder fra 26. mai 2016. Formålet med forskriften er å unngå unødige støybelastninger i områdene rundt Oslo Lufthavn, og samtidig ivareta hensynet til sikkerhet, operative forhold, kapasitet og andre miljøforhold. I forskriften fastsettes blant annet bestemmelser om inn- og utflyging, nattrestriksjoner og støyrestriksjoner for fly. I stor grad er bestemmelsene i dagens forskrift videreført.

Avgifter for bruk av Avinors lufthavner - 2016

Avgiftene for bruk av Avinors lufthavner for 2016 ble fastsatt av Luftfartstilsynet 10. desember 2015. Satsene for startavgift og passasjeravgift transfer utland går ned med henholdsvis seks og 19 prosent. Avgiftene gjelder fra 1. januar 2016.

Ny luftfartsstrategi for Europa

EU-kommisjonen vedtok 7. desember sin nye luftfartsstrategi, som skal sikre at europeisk luftfart fortsatt kan være konkurransedyktig og dra nytte av endringene og utviklingen i den globale økonomien. Strategien legger fram et forslag til en ny forordning som skal erstatte dagens basisforordning.

Luftfartstilsynet kartlegger arbeidsmiljøforholdene blant besetningsmedlemmer

Luftfartstilsynet er nå i gang med å gjennomføre en nasjonal kartlegging av arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer på norske baser.

Digital bakgrunnssjekk fra 14. oktober

14. oktober innførte Luftartstilsynet digitale søknader for bakgrunnssjekk. Dette vil gjøre saksbehandlingen mer effektiv, og samtidig gi deg som søker en bedre mulighet til å følge med på status på søknaden underveis i saksbehandlingen.

Europas «luftfartsdirektør»til Bodø og Brønnøysund

7. og 8. september besøker EASA`s toppsjef Patrick Ky Bodø og Brønnøysund for å se nærmere på hvordan norsk luftfart fungerer.

Workshop rapporteringsforordning EU regulation 376/2014

Luftfartstilsynet inviterer med dette til en workshop i forbindelse med ny rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 som etter planen vil bli gjennomført i norsk rett i løpet av våren 2016.

Refresher Examiner Seminar

Luftfartstilsynet arrangerer Refresher Examiner Seminar på Thon Hotell Vettre i Asker, 4.-5. november 2015.

Lengre saksbehandlingstid i sommer

På grunn av ferieavvikling har Luftfartstilsynets operative avdeling redusert kapasitet i juli og august, og du må regne med noe lengre saksbehandlingstid.

Ny teknologi gir sikrere flygning

Luftfartstilsynet har gått gjennom prosedyrene til de første helikopterinnflygingene i Norge basert på rene satelittsignaler (EGNOS). – Det er Norsk Luftambulanse som er først ut i dette pionerarbeidet som gir sikrere flygninger, sier flygerinspektør Thor Magnar Olsen.

Møte i "ICAOs Threat and Risk Working Group"

"ICAOs Threat and Risk Working Group" (ICAO TRWG) vurderer risiko for security knyttet til ulike områder innen luftfarten og gi råd blant annet til "ICAO Avsec Panel".

Rapportering av fatigue

Rapportering av sikkerhetsmessige forhold innen sivil luftfart har som mål å hjelpe luftfartsselskaper og -myndigheter i flysikkerhetsarbeidet. Utmattelse og alvorlig trøtthet, også omtalt som fatigue, hos besetningsmedlemmer er en tilstand som helt klart bør, og i visse tilfeller skal rapporteres.

Pilot Common Project

Forskrift om gjennomføring av det første fellesprosjektet som støtter gjennomføringen av ATM-masterplan, er nå vedtatt og gjennomført i norsk lov.

Nye skjema for luftdyktighet

Nye skjema for Part 21 Initial Airworthiness  er lagt ut på våre nettsider.

Forordning (EU) 379/2014 er tatt inn i Norge

Luftfartstilsynet vedtok den 17. desember 2014 en forskrift som gjennomfører forordning (EU) 379/2014 i norsk rett. Forskriften inneholder blant annet regler om spesialiserte luftfarsoperasjoner (SPO).

Ingrid Cherfils ny president i ECAC

Sveriges sjø- og luftfartsdirektør Ingrid Cherfils er valgt til ny president i European Civil Aviation Conference. - Jeg vil gratulerer Ingrid Cherfils med utnevnelsen. I henne har ECAC fått en president som fokuserer på gode prosesser og gjennomsiktighet i sitt arbeid, sier Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland.

Invitasjon til årsmøte i SCANDT

Scandinavian Aerospace NDT Board (SCANDT) inviterer Skandinaviske EASA Part-145 og Part-21 organisasjoner til årsmøte den 15. januar 2015. Møtested er Pilotvägen 1, Arlanda lufthavn. Vedlagt finner du innbydelse og informasjon om påmelding.

Presentasjoner fra teknisk seminar 25. og 26. november

Her finner du presentasjonene fra teknisk seminar 25. og 26. november.

Ny luftromsorganisering i Sør-Norge

Avinor tar i bruk SNAP – "Southern Norway Airspace Project" natt til 13. november 2014. Luftfartstilsynet har godkjent de sikkerhetsrelaterte endringene i prosjektet. Målet er en ytterligere økning i flysikkerheten og sikre tilstrekkelig kapasitet i luftrommet.

Foreslår kutt i kostnader for norsk luftfart

I statsbudsjettet for 2015, som ble lagt fram 8. oktober, foreslår regjeringen å redusere gebyrene for norsk luftfart med 16 millioner kroner. Regjeringens forslag viderefører en ramme for Luftfartstilsynet på omtrent samme nivå som i fjor.

Konstaterer dårlig sikkerhet på Torp

Sikkerhetstiltakene på Sandefjord lufthavn, Torp  var ikke gode nok natt til 5. juni. Det fastholder Luftfartstilsynet i sin endelige rapport.

Godt forberedt ved vulkanutbrudd

Et utbrudd fra Bardarbunga vil ikke påvirke luftfarten på samme måte som vulkanutbruddene på Island i 2010 og 2011. - Mye har endret seg siden da, sier flysikringsinspektør Ira Schaug-Pettersen i Luftfartstilsynet .

Ny AIC-I om vulkansk aske

Luftfartstilsynet ga torsdag 21. august ut en ny AIC-I som omhandler vulkansk aske. Her finner aktørene oppdatert og ny informasjon om hvordan man skal forholde seg dersom luftrom kan være forurenset av aske. AIC-I 07/14 baserer seg på felleseuropeiske retningslinjer.

Luftfartstilsynet arrangerer teknisk seminar 25. og 26. november

Luftfartstilsynet arrangerer teknisk seminar 25. og 26. november 2014 i Bodø. Jobber du i en Part-145 godkjent verkstedorganisasjon eller Part-M subpart G godkjent organisasjon (CAMO)? Da bør du melde deg på allerede nå. Her finner du mer informasjon om målgruppen, tema, program og påmelding.

Luftfartstilsynet opphever ekstra sikkerhetstiltak   

Luftfartstilsynet har opphevet de ekstra sikkerhetstiltakene som ble innført ved norske flyplasser etter PSTs varsel om økt trusselnivå i Norge. Passasjerene har i liten grad merket tiltakene. Tiltakene avvikles etter at Justis- og beredskapsdepartementet torsdag 31. juli offentliggjorde at trusselnivået i Norge er tilbake på samme nivå som før 24. juli 2014.

Ekstra sikkerhetstiltak ved norske flyplasser

Luftfartstilsynet har bedt flyplasseierne om å iverksette ekstra sikkerhetstiltak ved norske flyplasser i forbindelse med PSTs varsel om økt trusselnivå i Norge. Passasjerene vil i liten grad merke disse tiltakene. Dette kommer i tillegg til de tiltakene som Politiet har varslet at de vil iverksette ved en rekke norske lufthavner.

Internasjonalt flysikkerhetsmøte i Bodø

Onsdag 25. juni møtes SAFA-inspektører fra hele Europa i Bodø. Gjennom SAFA-programmet bidrar de til at sikkerhetsnivået for flyselskap utenfor EU-/EØS-området også er høyt.

Foreløpig konklusjon: Sikkerheten på Torp var ikke god nok

Bemanningssituasjonen, redusert belysning og en uhensiktsmessig organisering av overvåkningen på flyplassen bidro i sum til at sikkerheten på Torp lufthavn var for dårlig 5. juni, da en 17-åring kom seg inn i hjulbrønnen på et KLM-fly. – Flymannskapets siste kontroll av flyet før avgang bidro heller ikke til å forhindre at denne tragiske hendelsen kunne skje, sier avdelingsdirektør Jørgen Ingebrigtsen i Luftfartstilsynet.

Ny forordning om godkjenning av tredjelandsoperatører

26. mai 2014 trer Kommisjonsforordning 452/2014 om tredjelandsoperatører (EASA Part-TCO) i kraft. Dette innebærer at EASA vil gjøre den flysikkerhetsmessige vurderingen av operatører fra stater utenfor EASA-området som skal fly inn i, ut av, eller innenfor EASA-området.

Første virksomhetstilsyn hos RPAS operatører

- Nå har Luftfartstilsynet gjennomført det første virksomhetstilsyn av operatører av ubemannede systemer. Til sammen ble fem operatører inspiserte for å verifisere at selskapet oppfyller gjeldende myndighetskrav og de av selskapets egne bestemmelser som er godkjent av Luftfartstilsynet, sier flyoperativ inspektør Morten Raustein.

Innføring av EASA OPS for flyselskaper

EASA har sendt ut svar på spørsmål som gjelder kravene som påhviler AOC operatører (fixed wing) ved overgangen til forordning 965/2012 (EASA OPS) 28. oktober 2014. Spørsmålene knytter seg til forordningens artikkel 7.1, og gjelder blant annet kravene til revisjon av manualverk og hva som kreves for å få utstedt ny AOC iht. EASA OPS.

SES II: Felleseuropeiske ytelsesmål vedtatt

EU-kommisjonens forslag om felleseuropeiske ytelsesmål ble nylig vedtatt. Avgjørelsen er et ledd i arbeidet med å nå de politiske målene med Single European Sky-lovgivningen.

Luftfartsforhandlinger med Pakistan

Norge skal sammen med Danmark og Sverige ha luftfartsforhandlinger med Pakistan 30.-31. januar 2014. Formålet med forhandlingene er å justere de eksisterende avtalene for rutetrafikk mellom de skandinaviske landene og Pakistan, slik at de blir i overensstemmelse med EU/EØS-lovgivningen.

Luftfartstilsynets tilsyn med norske flyselskaper

Det har de siste dagene vært stort fokus på Luftfartstilsynets tilsynsrapporter i media, blant annet fra tilsyn med selskapet Norwegian. Siden Luftfartstilsynets kommentarer til rapporten til nå i svært liten grad er blitt viderebragt av media, ønsker vi å nyansere bildet.

Vil forenkle forskriften for luftfartshindre

I den nye forskriften for luftfartshindre legger Luftfartstilsynet opp til at brukerne skal få et enklere og mer presist regelverk å forholde seg til.

Etterslep i registrering av post

I forbindelse med omlegging til nytt saks-og arkivsystem har det dessverre oppstått rundt en ukes forsinkelse i registrering av inngående post.

EASA vil tillate bruk av elektroniske apparater under flyging

Mot slutten av 2013 vil det Europeiske flysikkerhetsbyrået EASA legge fram anbefalinger som åpner for bruk av personlig elektronisk utstyr som nettbrett, smarttelefon, e-bok leser og mp3-spiller under alle deler av en flyvning. Forutsetningen vil fortsatt være at apparatene benyttes i flymodus.

Nytt arkivsystem vil en periode gi lengre saksbehandlingstid

Luftfartstilsynet skifter arkivsystem i perioden 4. til 11. november. Registrering av inngående post vil bli forsinket på grunn av omleggingen, og føre til noe lengre saksbehandlingstid i en periode.

Statsbudsjett med 2,2 % økning

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 14. oktober og regjeringen foreslår å øke Luftfartstilsynets budsjett med 4,2 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2012.

Regelverk på høring

Gjennomførte høringer