Lufthavnsjef på Stord lufthamn, Sørstokken

Jan Morten Myklebust

Jan Morten Myklebust har jobbet som lufthavnsjef på Stord lufthamn, Sørstokken siden oppstarten i 1986. Jan Morten er også operativ leder av AFIS-tjenesten på Stord lufthamn.

Før han tiltrådte ved Stord lufthamn, hadde han rollen som flygelederassistent på Stavanger Kontrollsentral fra 1980 til 1985.